KHAS CESD Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması 2018 Sonuçları Açıklandı, 19 Mart 2019

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, Proje Koordinatörü, Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı ve CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ve proje çalışanları Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Meltem Ucal, Doç. Dr. Gökhan Kirkil ve Dr. Öğr. Görev. Emre Çelebi’nin yer aldığı basın toplantısı ile paylaşıldı.

2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde kurulan Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD), farklı bilim alanlarındaki uzmanların enerji konusunda disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve ortaya çıkan bilgileri kamuoyu ile paylaşma amacıyla kuruldu. AB destekli araştırma proje çalışmaları dışında en önemli faaliyetlerinden biri olan “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Anketi”ni 2016 yılından beri her yıl Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Anketi” 16 kent merkezinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bin 209 kişi ile yüz yüze yapıldı.

“ENERJİ PAHALILIĞI VE EKONOMİK SORUNLAR 2018’E DAMGA VURDU”

Anket kapsamında “Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 42 ile iki yıl üst üste “pahalılık” ilk sırayı aldı. 2016’da katılımcıların yüzde 39’u “ithal enerjiye bağımlılık” yanıtını verirken, 2017 yılında bu oran yüzde 17, 2018 yılında ise yüzde 11 olarak karşımız çıkıyor. Çevre sorunları ise son iki senedir yüzde 16 ve yüzde 15 oranlarıyla ilk üç içinde yer alıyor.

Sorun sıralamasında pahalılık ilk sıraya yükselirken, fiyatları normal bulanların oranı da geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında ‘elektrik fiyatlarını nasıl buluyorsunuz’ sorusuna, katılımcıların yüzde 86’sı ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ cevabını verirken, yüzde 13’ü elektrik fiyatlarını ‘normal’ bulduğunu belirtti. 2017’de yüksek bulanların oranı yüzde 80, normal bulanların oranı ise yüzde 19 iken, 2018’de ise yüksek bulanların oranı yüzde 90’a çıktı. Aynı kategoride “normal” bulanlar yüzde 8’e kadar gerilerken, yüksek bulanların oranlarının siyasi parti tercihleri incelendiğinde HDP yüzde 86Ak Parti yüzde 87CHP yüzde 92MHP ise yüzde 93 olarak gerçekleştiği görüldü.

Anket kapsamında “Türkiye’nin en önemli sorunları” sorusuna katılımcılar, ekonomi ve eğitim ve güvenliğin her zaman en önemli sorun olduğunu belirtiyor. 2016 yılında eğitim yüzde 27 iken, iç güvenlik yüzde 22 ekonomi yüzde 16 olduğu görüldü. Aynı sorun 2017 yılında yüzde 22 ile ekonomi, yüzde 19 ile eğitim, yüzde 12 ile demokrasi olarak devam etti. 2018 yılında ise, ekonomi yüzde 33’e çıkarken, eğitim yüzde 19, demokrasi yüzde 14 olarak düşüş yaşadı.

Dünyadaki en önemli sorunlar ise, 2017 yılında ‘çatışma ve savaşlar’ diyenlerin oranı yüzde 63, ekonomi diyenlerin oranı yüzde 6, eğitim diyenlerin oranı yüzde 5 iken 2018 yılında ‘çatışma ve savaşlar yüzde 18, eğitim yüzde 16, ekonomi yüzde 15 ve sağlık yüzde 15 olarak gerçekleşti.

“ENERJİ POLİTİKALARI SEÇMENİN OY VERME EĞİLİMLERİNİ ETKİLİYOR”

Ankette, ‘Oy verdiğiniz partinin enerji politikaları konusunda ne derece bilgilisiniz?’ sorusuna verilen yanıtlardan ‘çok bilgiliyim’ diyenlerin oranı yüzde 8-10-15 şeklinde artarken, ‘bilgili değilim’ diyenlerin oranı yüzde 75-47-49 olarak azaldı. Öte yandan, ‘Oy verirken partinizin enerji politikalarını ne derece dikkate alırsınız?’ sorusuna verilen olumlu yanıtlarda da ciddi artışlar gözlendi. ‘Dikkate almam’ diyenlerin oranı 2016-2018 arasında yüzde 55, 44 ve 35 olarak düşerken, ‘çok dikkate alırım’ diyenlerin oranı ise yüzde 15-17-34 olarak arttı.  Anket sonuçlarına bağlı olarak, seçmenlerin partilerin enerji politikaları hakkındaki farkındalığının arttığı gözlendi.

Ankete katılanlar, hükümetin enerji politikalarında başarılı buldukları alanları ‘doğalgaz temini’, ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’ ve ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ olarak sıraladı. Olumlu bulanların oranları ‘doğalgaz temini’nde yüzde 54-46-43; ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’nda yüzde 55-42-36; ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’nda ise yüzde 51-39-37 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları da 2016-2018 arasında yüzde 23-11-22 oranlarıyla en az olumlu bulundu. Hükümetin enerji politikaların en kötü bulunanlar arasında yine enerjide özelleştirme ve nükleer enerji yer aldı.

 

“EKONOMİ HASSASİYETİ ÇEVRE SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇTİ”

Dünya enerji sorunlarından hangisi en önemlidir?’ sorusuna verilen yanıtlarda ilk üç sıralama değişmedi. Anket kapsamında ‘çevre ve insan sağlığı’ diyenlerin oranı geçtiğimiz yıllara göre yüzde 41’den yüzde 32’ye düşerken, ‘enerji fiyatlarının yüksekliği/dalgalanması’ yüzde 16’dan yüzde 20’ye yükseldiği görüldü. Üçüncü sıradaki ‘iklim değişikliği/küresel ısınma’ ise yüzde 12 ile aynı kaldı. ‘Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?’ sorusuna ‘evet’ cevabı verenlerin oranı 2016’dan 2017’ye yüzde 9 artarak yüzde 78’ten yüzde 87’ye çıkarken, 2018 yılında yüzde 87’den yüzde 77’ye düştü.

Türkiye’de enerjiden kaynaklanan en önemli çevre sorunu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hava kirliliği olarak görülürken, bitki örtüsünün bozulması seçeneği yüzde 12,9 gibi ciddi oranda artarak ikinci sıraya yerleşti. 2016’da yüzde 19,8 ile ikinci sırada bulunan insan sağlığı ile üçüncü sırada bulunan iklim değişikliğinin azalması ile bir sıra geriledi. ‘Hangisinin küresel ısınmaya en fazla etkisi vardır?’ sorusuna verilen yanıtlardaki sıralama 2017’de yüzde 44 ile sanayi, yüzde 25 ile şehirleşme, yüzde 10 ile enerji olmuşken, 2018’de ‘sanayi yüzde 42, şehirleşme yüzde 23 ve doğal nedenler yüzde 10 oldu.

"YENİLEBİLİR ENERJİYE DESTEK DEVAM EDERKEN KAYNAKLAR DEĞİŞİYOR”

Ankette yer alan ‘Yaşadığınız il sınırları içinde .... santrali kurulmasını ne derece desteklersiniz?’ sorusuna 2018 yılında verilen yanıtlarda farklı sonuçlar ortaya çıktığı gözlemlendi. 2016 ve 2017 yıllarında doğalgaz, jeotermal ve kömür ilk üç sırada yer alırken, 2018 yılında, güneş yüzde 79, rüzgar yüzde 78, doğalgaz ise yüzde 57 olarak karşımıza çıkıyor. 2016 ve 2017 yıllarında, en az desteklenen nükleer yüzde 27-20 ve hidroelektrik yüzde 27-22 iken 2018’de kömür yüzde 19, nükleer ise yüzde 14 oldu. ‘Maliyetleri aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsalardı, hangisini evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanmayı tercih ederdiniz’ sorusuna verilen yanıtlardaki ilk üç seçenek diğer yıllarda olduğu gibi doğalgaz, güneş ve rüzgar oldu. Üç yıl içerisinde karşılaştırma yapıldığı zaman, 2016-2018 arasında doğalgaz yüzde 63’ten yüzde 40’a düşerken rüzgar yüzde 6’dan yüzde 17’ye yükseldi. Güneş ise yüzde 21, 30, 23 olarak gerçekleşti.

“ISINMAK İÇİN DOĞALGAZ TERCİH EDİLİYOR”

Anketin bir diğer çarpıcı sonucu olarak ise “Maliyetleri aynı ve kolay erişilebilir olsalardı, hangisini evdeki enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanmayı tercih ederdiniz” sorusunda ilk seçenek, “doğalgaz, güneş, rüzgar” yerini korudu. Ancak, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırma yaptığımızda doğalgaz tercihinin yüzde 63’ten yüzde 40’a düştüğü, rüzgar tercihinin yüzde 6’dan yüzde 7’ye, güneş enerjisinin ise yüzde 21’den yüzde 23’e yükseldiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 59’u ısınma, yüzde 35’i tüketilen elektriğin üretilmesi amacıyla doğal gazı ilk sırada tercih ederken, yüzde 24’ü güneşi, yüzde 21’i ise rüzgarı tercih ediyor.

“HALK EN ÇOK ISINMA İHTİYACI İÇİN PARA HARCIYOR”

2016 ve 2017 yıllarında yapılan anket sonucuna göre, enerji tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 22 ile aydınlatma ve ev aletleri ikinci sırada yer aldı. 2018 yılında ise ısınmaya harcanan para yüzde 8’lik artışla yüzde 74’e yükselirken, aydınlatma ve ev aletleri yüzde 22 oldu.

Isınma için tercih edilen enerji kaynağı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘doğalgaz’ oldu. 2016-2018 arasında katılımcıların yüzde 54, 52, 54’ü ısınma için doğalgazı tercih etti. İkinci sırada gelen kömür, aynı yıllarda yüzde 25’ten yüzde 19’a düşerken, her üç ankette de odun ve elektrik, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Anket sonucuna göre, ısınma amaçlı yakıt tercihinin gelir gruplarına göre dağılımında, her zaman gelir düzeyinin artmasıyla odun kullanımının azaldığı, doğalgaz kullanımının arttığı ortaya çıktı.

Aynı kategoride, arabalarda tüketilen yakıt cinsinde belirgin bir değişim gözlenmedi. 2016- 2018 arasında arabası olmayanların oranı yüzde 59, 61, 57 olurken, dizel yüzde 17, 16, 18, otogaz yüzde 12, 13, 10, benzin ise yüzde 12, 9, 11 oldu. Arabası olan katılımcıların aylık masraflarında yıllar itibarıyla 200 TL’nin altında düşüşler yaşandığı gözlemlenirken, yanı zamanda 200 TL’nin üstündeki masraflarda artış yaşandığı görüldü. Anket sonucuna göre dikkat çeken bir diğer konu da en çok artışın 2016-2018 arasında yüzde 15, 21, 27 oranında 400 TL’nin üzerinde olduğu görüldü.

Son iki yıldır elektrik yüzde 1 ile hibrid arabalarda, yüzde 0,4 sıralamaya girdi. 2017 yılında ankete eklenen soruya verilen yanıtlardan ise, ailelerin ortalama toplu taşıma giderinin en fazla 51-100 TL yüzde 18, 101-150 TL yüzde 17 ve 50 TL altı yüzde 15 olduğu anlaşıldı. 2018 yılında yüzde 21 oranında 50 TL altı, yüzde 16 oranında 101-150 TL, yüzde 14 oranında 51-100 ve yüzde 13 oranında 151-200 TL olarak gerçekleşti.

“EVLERİN YÜZDE 54’ÜNDE ISI YALITIMI YOK”

Araştırma kapsamında ısı yalıtımı ile ilgili önemli verilerin ortaya çıktığı gözlemlendi. 2016 ve 2017 yıllarında, evinde ısı yalıtımı olanların oranı yüzde 34 ve 32, olmayanların oranı yüzde 65 ve 66 oldu. 2018 yılında evinde ısı yalıtımı olanların oranı yüzde 44’e çıkarken, olmayanların oranı yüzde 54’e düştü. Bu oranlarla 2018 yılında ısı yalıtımında önemli gelişmeler sağlandığı ortaya çıktı. 2018 yılında, evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının gelir ve eğitim düzeyiyle bağlantılı olması, bu kategorinin en dikkat çekici sonuçlarından birisi oldu. Öte yandan, ısı yalıtımı olan evlerin bölgesel dağılımı, yüzde 71 ile İstanbul, yüzde 57 ile Orta Anadolu, yüzde 51 ile Batı Karadeniz olurken, diğer bölgeler yüzde 38’in altında kaldı.

Ankette yer alan enerji tasarrufu önlemleriyle ilgili sorularda, ‘enerji verimli aydınlatma ürünleri’ yüzde 26, ‘enerji verimli ısı sistemleri’ yüzde 22, ‘enerji verimli elektrikli ev aletleri’ yüzde 21 ile ilk üç sırada yer aldı.

Enerji tasarrufu ve tüketici davranışları incelendiğinde, ‘kullanılmayan alanlarda aydınlatmayı kapatmak’ yüzde 33, ‘kullanılmayan alanlarda ısıyı kapatmak’ yüzde 22 ve ‘bulaşık, çamaşır ve ütüyü biriktirerek yapmak’ yüzde 17 oranlarıyla ilk üç sırada yer alırken, tüketicilerin yarıdan fazlasının belirtilen önlemleri sıklıkla uyguladığı görüldü.

“TÜRKİYE AZERBAYCAN ENERJİ KAYNAKLARINA DAHA ÇOK GÜVENİYOR”

Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı projesi ‘Türk Akımı’nın bilinirliğinin de sorgulandığı araştırmada, geçen yıl yüzde 92’lik bir kesimin proje hakkında hiç bilgisi olmadığı gözlemlenirken, bu oran 2017’de yüzde 68, 2018’de ise yüzde 66’ya kadar düştü. ‘Çok bilgiliyim’ diyenlerin oranı ise üç yılda yüzde 3, 7, 10 olarak arttı. Öte yandan ilk defa 2017’de ankete dahil edilen projelerden TANAP için ‘hiç bilgim yok’ diyenlerin oranı yüzde 76 ile aynı kalırken, ‘çok bilgiliyim’ diyenlerin oranı 2017’de yüzde 5’ten 2018’de yüzde 8’e yükseldi. Akkuyu Nükleer Santrali içinse 2017’de yüzde 52, 2018’de yüzde 59 oranında olumsuz yanıtlar alındı.

“Türkiye’nin enerjiyi en fazla hangi ülkeden almasını tercih edersiniz?” sorusuna katılımcıların ilk cevabı ‘Azerbaycan’ oldu. 2016 yılında yüzde 42, 2017 yılında yüzde 44 olan bu oran, 2018 yılında yüzde 41 ile yerini korudu. Aynı soruyu ‘Rusya’ olarak cevaplayanların oranı ise 2016’da yüzde 20 iken, 2017 yılında yüzde 9, 2018 yılında ise yüzde 6 olarak düşüş yaşadı. Diğer yandan ucuz olandan alınsın diyenlerin oranı 2016 yılında yüzde 1, 2017 yılında yüzde 10 ve 2018 yılında yüzde 13’e çıkarken, kendisi üretsin diyenlerin oranı 2016 yılında yüzde 16, 2017 yılında yüzde 21 ve 2018 yılında yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Araştırma sonuçları için tıklayın

Postdoctoral Position in Energy in KHAS CESD

The Center for Energy and Sustainable Development (CESD) at Kadir Has University (KHAS) is a highly interactive team conducting cutting-edge research on sustainable energy issues. Recently, CESD became involved in four European Union projects funded by the H2020 program. CESD is therefore pleased to announce one postdoctoral research position.

Ideal applicants will have a Ph.D. in energy or in another discipline with a focus on energy-related issues; experience in research projects; excellent communication skills in English; strong critical thinking and analytical skills; strong computational background with experience on Microsoft Office and other related software. Preferably desired qualifications include collecting and organizing large-scale energy data and applying them in energy modeling by using R, Python, and GAMS.

Researchers will contribute to the projects at every stage of their progress under the supervision of the project coordinator. They are also expected to document research by publishing papers in peer-reviewed journals and presenting them at scientific meetings.

The position is available starting in two to three months and three to four years in length. Salary commensurate with experience. Interested applicants should send their CVs, statement of research accomplishments, and two reference contacts to Hazal Mengi (hazal.mengi@khas.edu.tr+90 (212) 533 65 32 / 4944).

3

The Dynamics in the Caucasus Today May 9, 2016

The panel on “The Dynamics in the Caucasus Today” organized jointly by CESD and CIES was held on May 9, 2016 at the Kadir Has University Cibali Campus. The panel in which Prof. Volkan Ş. Ediger, Prof. Mitat Çelikpala, and Former Ambassador Ünal Çeviköz from the Kadir Has University as well as Dr. Brenda Shaffer from the Georgetown University was speakers and Assoc.Prof. Dimitrios Triantaphyllou, CIES Director was the moderator. At the panel, which was attended by a high number of audience, the recent determinant dynamics in the Caucasus in the fields of politics, economics, and energy were discussed in historical perspective.

4

Int. Conf. on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean, May 5-7, 2016

“International Conference on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean”  organized jointly by CESD and METU Northern Cyprus Campus was held between May 5-7, 2016 at the Northern Campus of METU in Kalkanlı, Northern Cyprus. Khas personnel contributed to the organization of the conferences as Co-chair (Prof. Volkan Ş. Ediger), Honorary Chair (Rector Prof. Mustafa Aydın), and members of Organizing Committee (Prof. Mitat Çelikpala, Assoc. Prof. Ahmet Han, and Asst. Prof. Gökhan Kirkil). Additionally, at the panel entitled “International Conference on Energy Security and Geopolitics in the Eastern Mediterranean” Prof. Mustafa Aydın served as moderator, while Prof. Volkan Ş. Ediger, Prof. Mitat Çelikpala, and Assoc. Prof. Ahmet Han served as speakers.

5

Karaköy Rotary Club Conference, April 21, 2016

Prof. Volkan Ş. Ediger gave a conference entitled “Energy in the World and in Turkey” to the Karaköy Rotary Club members at the Hilton Bosphorus on April 21, 2016. The conference, which was held as one of the monthly activities of the Karaköy Rotary Club, received a great deal of attention of the club members and many topics related to many energy issues were discussed during the conference.

6

69th Geological Congress of Turkey, April 11-15, 2016

The Geological Congress, which was held annually for the 69th times, is one of the long-lasting scientific gatherings of Turkey. The congress, of which the main theme was “Geopolitics of Natural Resources”, was chaired by Prof. Volkan Ş. Ediger. ” Prof. Ediger also moderated the panel for “Geopolitics of Natural Resources”. In addition, Rector Prof. Mustafa Aydın presented as an invited speaker a speech entitled “The Geopolitics of Energy’s Natural Resources from International Relations Perspective.” At the congress, 186  oral, 278 poster presentations were given in 39 different sessions and 8 invited speakers took part in the sessions of related topics.

7

Boden Law Office Conference, December 30, 2015

Prof. Volkan Ş. Ediger gave a conference entitled “Global Trends in Energy and Turkey” at Boden Law Office in Istanbul. At the meeting in which the office staff and invited guests attended, the legal and financial dimensions of energy sector in Turkey within the framework of global trends were discussed. Boden Law Office organizes similar conferences as a part of their Boden Academy’s activities.

8

CESD Advisory Board Meeting, December 3, 2015

The first CESD Advisory Board Meeting was held on December 3, 2015 at Kadir Has University Cibali Campus. In addition to Board of Directors, including Prof. Volkan Ş. Ediger (Director), Asst. Prof. Gökhan Kirkil (Vice Director), Prof. Mitat Çelikpala, Assoc. Prof. Meltem Şengün Ucal, and Asst. Prof. Emre Çelebi and one Faculty Member, Asst. Prof. Ahmet Yücekaya the following members attended the meeting (alphabetically): Dr. Selahattin Anaç (Former General Manager of TKİ), Attorney Değer Boden (Boden Law Office), Haluk Direskeneli (Independent Advisor, Germany), Prof. İskender Gökalp (Director of CNRS-ICARE, France), Prof. Baha Karan (Hacettepe University, Faculty of Business Administration), Dr. Uygar Özesmi (General Manager of change.org), and Prof. Osman Sevaioğlu (METU Dept. of Electric and Electronic Engineering). The meeting was started with the opening speech of Prof. Volkan Ediger and later, the Members of Advisory Board shared their recommendations and suggestions about the future activities of the center.

9

Inspiring the Young Leaders for Future Energy Roles, November 9, 2015

The event entitled “Inspiring the Young Leaders for Future Energy Roles” was held on November 9, 2015 at Kadir Has University Cibali Campus. At the event, which was attended by around 120 of young energy employees, Hilmi Güler, Former Minister of Energy and Şeyh Mohammed A. Althani, former Minister of Economy and Commerce of Qatar, gave advices to the attendees. The opening speech was given by the Rector Prof. Mustafa Aydın and CESD Director Prof. Volkan Ş. Ediger shared his experiences with young leaders and also served as jury member at the leadership contest.

10

Green Business-Sustainable Business Summit, October 8-9, 2015 

Green Business-Sustainable Business Summit was organized by Sustainability Academy between October 8-9, 2015 in Istanbul. The summit, which was held for the seventh times in a raw, was gathered with the theme of “New Paradigms of Change.” At the Summit, the stakeholders from different sectors shared their views by discussing the new and striking paradigms in line with sustainable development, efficient use of resources, public and social responsibility and profitability, solution recommendations, and global approaches. Additionally, “Sustainable Business Awards” were also given at the summit. The Sustainable Business Awards, which started to be given for the first time in 2014, aimed at awarding the successful sustainable business models of the year. This year, Prof. Volkan Ş. Ediger, again took part in the advisory board of the Summit and also served as a jury member.

11

EERA (European Energy Research Alliance) Steering Committee Meeting, September 28, 2015

Annual Steering Committee Meeting of the “Economic, Environmental and Social Impacts (E3S) Program”, one of the 16 joint programmes of EERA, was held between September 28, 2015 at İstanbul Şehir University. It is one of the most extensive energy research alliances of the European Union, consisting of more than 150 universities and research centers. Asst. Prof. Gökhan Kirkil and Asst. Prof. Emre Çelebi attended the meeting. Asst. Prof. Gökhan Kirkil introduced KHAS-CESD’s studies and submit its candidateship application to E3S joint program at the beginning of the meeting. The Steering Committee of E3S accepted Kadir Has University’s full membership with unanimity. With this membership, KHAS-CESD joined the most competent and experienced energy research group of the EU and had a chance to develop EU-Horizon 2020 and other bilateral-multilateral project applications jointly with the group.

12

Info Day on the 2016-2017 Horizon 2020 Work Program and Energy Brokerage Event, September 14-16, 2015

An info day entitled “Secure, Clean and Efficient Energy” and B2B matching meeting were organized in Brussels between September 14-16, 2015. The first session entitled “Clean and Efficient Energy” started with a presentation on “Energy Union.” On the second day of the meeting, current calls of the programs related with different subjects of energy were evaluated in detail in several parallel sessions. Finally, a B2B meeting was organized on September 16th with around 1300 attendees. Prof. Volkan Ş. Ediger who attended the meeting on behalf of CESD, interviewed with the representatives of SCIC les Vents of France, Kingspan Group Plc. Of the Netherlands, and Karita Research EU of Sweden to investigate possible collaborations especially on sustainable energy issues. This important event provided CESD to introduce itself to a large number of representatives from different institutions. Prof. Volkan Ş. Ediger was supported by the TÜBİTAK-Horizon 2020 Travel Support Program.

13

AAPG “Certificate of Merit”, September 2015

Prof. Volkan Ş. Ediger was awarded with “Certificate of Merit” with a letter signed by the President of the American Association of Petroleum Geologists. The “Certificate of Merit,” which is given annually in a limited number, is considered as one of the most prestigious awards of the association. The award was given to Prof. Volkan Ş. Ediger due to his contributions as the General Chair of the international conference known as AAPG 2014 ICE, which was held between September 14-17, 2014 in Istanbul. The conference hosted by the Turkish Association of Petroleum Geologists (TPJD) was held for the first time in Turkey. The Organizing Committee consisted of 37 people from different universities and companies of which 13 are from foreign countries and 24 are from Turkey. The conference had a historical number of abstract submissions with 800 applications of which 300 were selected carefully and presented in different 60 sessions.

14

27th European Conference on Operational Research (EURO 2015), July 12-15, 2015

EURO 2015 Conference was held at the University of Stratchlyde in Glasgow, Scotland between July 12-15, 2015. At the conference, Asst. Prof. Emre Çelebi chaired the session entitled “Energy Market Modeling 2: Equilibrium Models” and also presented a paper entitled topic of “Comparison of Four Models of Near Equilibrium for a Centrally Dispatched Pool Market with Nonconvexities.”

15

20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition (IPETGAS 2015), May 27-29, 2015

IPETGAS 2015-20th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition was organized by TMMOB Chamber of Petroleum Engineers, Turkish Association of Petroleum Geologists, and TMMOB Chamber of Geophysics Engineers under auspices of Taner Yıldız, Minister of Energy and Natural Resources and with the official sponsorship of TPAO and BOTAŞ. At the congress, conventional and unconventional petroleum and natural gas activities in Turkey and around Turkey were evaluated. Prof. Volkan Ş. Ediger conveyed a panel entitled “Turkey’s Energy Supply Security in the Light of Regional Developments,” which politicians, high-ranking bureaucrats, representatives of petroleum industry, and academicians were participated as speakers on May 27, 2015.

16

38th IAEE International Conference, May 25-27, 2015

The 38th IAEE International Conference with the theme of “Economic, Environmental, Technological and Security Challenges for Energy” was held between May 25-27, 2015 in Antalya. The conference, which was attended by 505 delegates from 47 countries, has been an important platform for the discussion of various energy topics. Prof. Volkan Ş. Ediger who served in the International Program Committee (IPC) of the conference, has always been a part of the association as members of the Board of Directors and Board of Auditors.

17

5th International Energy and Value Conference, May 7-9, 2015

As the first scientific event of CESD, 5th International Energy and Value Conference was held on between May 7-9, 2015 at the Kadir Has University Cibali Campus with the support and sponsorship of the Ministry of Energy and Natural Resources and the Republic of Turkey Energy Market Regulatory, Central Bank Borsa İstanbul, Takasbank, TEİAŞ, BOTAŞ, and İGDAŞ. At the conference which was attended by 34 national and international experts from different institutions and organizations, various energy topics were discussed in a number of sessions and Turkey’s goals to be an energy hub or terminal and energy trade were evaluated in two panels. Prof. Volkan Ş. Ediger, Director of CESD, Prof.  Necmiddin Bağdadioğlu, Head of Public Finance Department and the Director of Energy Markets Research and Application Center, Hacettepe University, and Prof. Baha Karan, Deputy Chairman of CEVI and academician at Hacettepe University served as Co-Chairs in the Organization Committee of the conference.

18

 

Hürriyet Daily News Interview, May 4, 2015

An interview with Prof. Volkan Ş. Ediger was made by Barçın Yınanç, one of the most experienced journalists in Turkey working for Hurriyet Daily News on May, 2014. In the article entitled as “Precious Loneliness Works Against Energy Interests”, Prof. Ediger emphasized that Turkey was increasingly becoming lonely particularly in the region and this situation damages Turkish energy relations with the partners and that without overcoming this important obstacle Turkey cannot be one of the successful countries in the 21st century.

19

TUROGE-14th International Oil and Gas Conference, March 18-19, 2015

TUROGE-International Oil and Gas Conference, which was held for 13 times previously, brought together the important shareholders from petroleum and natural gas sectors. Prof. Volkan Ş. Ediger served as moderator of a panel entitled “Petroleum and Gas Transport and Storage Infrastructure: Current Situation, Trends, and Economic Benefits.”