GSCESD- Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Lisansüstü Öğrenci Konferansı

CESD ve Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans Programı koordinasyonunda “GSCESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Lisansüstü Öğrenci Konferansı" düzenlenmektedir.

3 Mayıs 2019’da ikincisi gerçekleşen GSCESD'ye Türkiye’den 5, Fransa’dan 1 üniversite olmak üzere 16 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katılım sağlamıştır. Konferansta “Sürdürülebilir Enerji Gelişimi”, “Enerji Siyaseti, Uluslararası İlişkiler ve Jeopolitiği” ve “Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler” olmak üzere üç ana başlık bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://gscesd.khas.edu.tr/  

  GSCESD1

 

GSCESD2