2023- TÜBİTAK 1002 Projesi

"Hızlı Fourier Dönüşümü ile Saatlik Toplam Elektrik Tüketim Verisinin Tüketim Çeşitlerine Ayrıştırılması" projesi TÜBİTAK 1002 destek programı tarafından 12 ay süreyle desteklenmektedir. Projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Yücekaya üstlenmektedir.

2022- TÜBİTAK 1005 Projesi

"Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi" projesi TÜBİTAK 1005 destek programı tarafından 12 ay süreyle desteklenmektedir. Projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger üstlenmektedir.

2021-DK-01

"Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers"  projesi Erasmus + Programı kapsamında fonlanmaktadır. EGInA – Italy koodinartörlüğünde toplam 7 farklı kurum tarafından yürütülen ve Kadir Has Üniversitesi’nin de dahil olduğu proje,  Şubat 2021 tarihinde kabul edilen proje, 36 ay süreyle devam edecektir. Projenin Kadir Has yürütücülüğünü Prof. Dr. Meltem Ucal (K) üstlenmektedir.

2020-DK-09

"ENGINE – Engineering curricula modernization in renewable energy in Albanian Universities"  projesi Erasmus + Programı kapsamında fonlanmaktadır.  Tiran Politeknik Üniversitesi’nin önderliğinde toplam 11 farklı kurum tarafından yürütülen ve Kadir Has Üniversitesi’nin de dahil olduğu proje,  Ağustos 2020 tarihinde kabul edilmiştir ve 36 ay devam edecektir.  Projenin Kadir Has yürütücülüğünü Prof. Dr. Meltem Ucal (K), Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (A), Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (A), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (A) ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Çelebi (A)  üstlenmektedir.

2019-DK-01

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Y) ve Prof. Dr. Volkan Ediger (A) tafafından yürütülen "GeoSmart – Technologies for geothermal to enhance competitiveness in smart and flexible operation"  projesi ve H2020 kapsamında fonlanmaktadır.   Paydaşları TWI Lımıted – UK Vlaamse Instellıng Voor Technologısch Onderzoek N.V. – BE Zorlu Energy – TR Commıssarıat A L Energıe Atomıque Et Aux Energıes Alternatıves – FR Atlas Copco Aırpower NV – BE European Geothermal Energy Councıl – BE Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. – DE Spıke Renewables SRL – IT Orkuveıta Reykjavıkur SF – IS Haskolı Islands – IS Mıddle East Technıcal Unıversıty – TR Bertın Technologıes SAS – FR Gerosıon EHF – IS Technovatıve Solutıons LTD – UK Flowphys AS – NO Pvald Ehf – IS Consorzıo Per Lo Svıluppo Delle Aree Geotermıche – IT Nyskopunarmıdstod Islands olan proje  Mart 2019 - Mart 2023 tarihleri arasında devam edecektir.

2018-DK-11

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (D) H2020-LC-SC3-RES-28-2018-2019-2020 - Piyasa Alım desteği'yle fonlanan "GEORISK-Risklerini Azaltarak Jeotermal ve Yenilenebilir Enerji Projeleri Geliştirmek" projesinde danışman olarak görev yapmaktadır. Paydaşları European Geothermal Energy Councıl, Fransa (Koordinatör). 1. Assocıatıon Francaıse Des Professıonnels De La Geothermıe, Fransa; 2.Bureau De Recherches Geologıques Et Mınıeres, Fransa; 3.Turkıye Bılımsel Ve Teknolojık Arastırma Kurumu, Turkiye; 4.Jeotermal Elektrık Santral Yatırımcıları Dernegı, Turkiye; 5.Geotermıa Expressz Mernokı Tanacsado Iroda Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Macaristan; 6.Mınıng And Geologıcal Survey Of Hungary, Macaristan; 7.Polska Academıa Nauk Instytut Gospodarkı Surowcamı Mıneralnymı I Energıa, Polanya; 8.Centre For Renewable Energy Sources And Savıng Fondatıon, Yunanistan; 9.Anonımı Etaırıa Dıaxeırısıs Ananeosımon Pıgon Energeıas, Yunanistan; 10.Federal Department For Envıronment, Transport, Energy And Communıcatıons, İsviçre; 11.Gec-Co Global Engıneerıng & Consultıng - Company Gmbh, Almanya; 12.Bundesverband Geothermıe Ev, Almanya; 13.Turkıye Kalkınma Bankası Anonım Sırketı, Turkiye; 14.Geothermıe-Schweız, İsviçre (Katılımcı) olan proje 1 Ekim 2018 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında devam edecektir.

 

2018-DK-08

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (K), Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (A), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi(A), Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (A) LC-SC3-CC-2-2018: Avrupa'da Düşük Karbon Enerji Sistemi'ne Geçişi Destekleyen Modelleme Çalışmaları kapsamında devam edecek olan "Open-Entrance: Düşük Karbonlu Ekonomiler için Açık Kaynak Enerji Dönüşüm Analizlerinin Gerçekleştirilmesi" adlı projeyi sürdürmektedir. Paydaşları Sıntef Energı As – Norveç (Koordinatör) Norges Teknısk-Naturvıtenskapelıge Unıversıtet Ntnu – No Internatıonales Instıtut Fuer Angewandte Systemanalyse - At Technısche Unıversıtaet Wıen – At Energıeınstıtut An Der Johannes Kepler Unıversıtat Lınz Vereın – At Unıversıdad Pontıfıcıa Comıllas – Es Nederlandse Organısatıe Voor Toegepast Natuurwetenschappelıjk Onderzoek Tno – Hollanda Kadır Has Unıversıtesı – Tr (Ortak) Danmarks Teknıske Unıversıtet – Dk Deutsches Instıtut Fur Wırtschaftsforschung Dıw (Instıtut Fur Konjunkturforschung) Ev – De Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. – De Stıftung World Future Councıl – De Electrıcıte De France – Fr Technısche Unıversıtat Berlın olan proje, Şubat 2019- Şubat 2021 arasında devam edecektir.

2018-DK-05

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Araştırmacı) COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) Programı kapsamında fonlanan “Akıllı Ulaşım Sistemi Uygulaması ile Dilovası Hava Kirliliğinin Azaltılması Senaryosu” adlı projede görev almaktadır. Bu proje İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülmektedir ve 15 Eylül 2018- 15 Eylül 2021 arasında devam edecektir.

2018-DK-03

Prof. Dr. Meltem Ucal’ın katılımcı olduğu “Avrupa Enerji Yoksulluğu: Gündem Eş-Oluşum ve Bilgi İnovasyonu” projesinde 33 Avrupa ülkesi temsilcisi yer almaktadır. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında fonlanan proje 2018 yılında başlamıştır ve 2021’e kadar 3 yıl süreyle devam edecektir.

2018-BAP-04

“Petrol Yoksunu Ülkelerdeki Mit Yaratma: Türkiye incelemesi ve Fas, Ürdün ve Kırgızistan ile Karşılaştırılması” adlı proje 2018 yılı içinde Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Yürütücü), Doç. Dr. Eser Selen (Araştırmacı)Dr. John V. Bowlus ( Misafir Araştırmacı) tarafından sürdürülmektedir.

2017-DK-06

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Koordinatör), Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger(Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi(Araştırmacı), Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (Araştırmacı) Horizon 2020 CSA (Coordination and support action) fonu kapsamında Kasım 2017-Kasım 2020 tarihleri arasında devam edecek olan “S-PARCS: Endüstriyel Parklardaki Sürdürülebilir Enerji İşbirliği ve Hizmetlerinin Yeni Modellerini Düşünmek ve Denemek” projeyi sürdürmektedir. Projenin diğer işbirlikçileri Energieinstitut an der JKU Linz(Austria), Bizkaia Sortaldeko Industrialdea S.A(Spain), Ennshafen OÖ GmbH(Austria), Adral-Agencia De Desenvolvimento Regional Do Alentejo SA(Portugal), Consorzio Cuoio-Depur Società per Azioni(Italy), Borealis Agrolinz melamine GmbH(Austria), Asociacion De Fundidores Del Pais Vasco Y Navarra (Spain), D'appolonia SPA(Italy), Fundacion Tecnalia Research & Innovation(Spain), Fundacion Circe Centro De Investigacion De Recursos Y Consumos Energeticos (Spain), Euroquality SARL(France), Scuola Superiore Di Studi Universitari E DI Perfezionamento Sant'anna (Italy)’dir.

2017-DK-04

Prof. Dr. Meltem Şengün Ucal (Yürütücü), Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile 10 Mayıs 2017-15 Aralık 2017 tarihleri arasında “Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme” projesini gerçekleştirmiştir.

2017-DK-01

Prof. Dr. Meltem Ucal (Yürütücü), 15 Eylül 2017-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında "Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi Yoluyla Kamu Anlayışı Farkındalığının Geliştirilmesi" projesini yürütmektedir.

2017-İK-03

Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (Araştırmacı) TÜBİTAK 1001 kapsamında fonlanan 1 Eylül 2017-1 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek “MAG-117M589 Yeniden Düzenlenen Elektrik Piyasalarında Gizli Anlaşmaların Engellenmesi” başlıklı projede yer almıştır. Sabancı Üniversitesi proje işbirlikçisidir. 36 ay süreli projenin yürütücülüğünü Sabancı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Güvenç Şahin yapmakta ve Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi araştırmacı olarak projede görev almaktadır. Bu projede, elektrik sistem yöneticisi ve işletmecisinin gizli anlaşmaları engellemesi için sistemde yapabilecekleri değişiklikleri öneren analitik modellerin eniyileme yaklaşımıyla çalışılması amaçlanmaktadır.

2017-BAP-19

“Al ya da öde koşulu, talep belirsizliği ve depolama kısıtı ortamında serbest tüketici kurumlar için yıllık doğalgaz talebinin tahmini” Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (Yürütücü), Prof. Dr. Ayşe Bilge (Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca Aktunç (Araştırmacı) tarafından yürütülmüştür.

2017-BAP-06

“Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri-2” projesi Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Yürütücü), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (Araştırmacı), Prof. Dr. Meltem Şengün Ucal (Araştırmacı) tarafından tamamlanmıştır.

2017-EP-08

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Yürütücü), Prof. Dr. Volkan Ediger (Araştırmacı), Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (Araştırmacı) TÜBİTAK UİDB 361881 EERA (Avrupa Enerji Araştırma Birliği) E3S Müşterek Program Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında, TÜBİTAK UİDB fonu yardımıyla, 2 Mart 2017-3 Mart 2017, tarihleri arasında etkinlik projesi gerçekleştirmişlerdir.  Projede EERA, TUBITAK (Türkiye/ Turkey), NTNU (Norveç/ Norway)), JKU-Energy Institute (Avusturya/ Austria), CIRCE (İspanya/ Spain), CIEMAT (İspanya/ Spain), METU (Türkiye/ Turkey), ENEA (İtalya/ Italy) kuruluşlarıyla işbirliği yapılmıştır.

2017-EP-01

Prof. Dr. Meltem Ucal (Yürütücü), TÜBİTAK-AB Horizon 2020 Çerçeve Programı Seyahat Desteği  kapsamında 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde “Enerji Verimliliği Alanı Tematik Eğitimi” etkinlik projesi gerçekleştirmiştir.

2017-AP

NEWA test fazı için PRACE Yüksek Başarımlı Hesaplama Kaynaklarına Erişim projesi (NEWA2HPC) Doç. Dr. Gökhan Kirkil tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje 2018'de tamamlanmıştır.

2016-BAP-04

“Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri” projesi Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Yürütücü), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (Araştırmacı), Prof. Dr. Meltem Şengün Ucal (Araştırmacı) tarafından tamamlanmıştır.

2016-MAP-09

Dr. John W. Bowlus, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ile 1 Aralık 2016-2017 tarihleri arasında CESD çatısı altında misafir araştırma projesi gerçekleştirmişlerdir.

2016-EP-04

Doğu Akdeniz’de Enerji Güvenliği ve Jeopolitik” Uluslararası Konferansı, 5 Mayıs 2016 - 7 Mayıs 2016 arasındaProf. Dr. Ş. Volkan Ediger (Konferans Eşbaşkanı), Prof. Dr. Mustafa Aydın (Onursal Başkan),Prof. Dr. Mitat Çelikpala (Düzenleme Kurulu Üyesi), Ahmet Han (Düzenleme Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Düzenleme Kurulu Üyesi) ile etkinlik projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Proje fonlaması TPAO ve Aypet tarafından yapılmıştır. Ayrıca ODTÜ KKTC Kalkanlı Kampüsü proje işbirlikçileridir.

2015-DK-07

Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Araştırmacı) AB ERA-NET-Plus Programı ve 9 AB ülkesinin Ulusal Bilimsel Araştıma Kurumları (Türkiye’de Tübitak) tarafından fonlanan ve 15 Ekim 2015-15 Ekim 2018 tarihleri arasında devam etmiş “Yeni Avrupa Rüzgar Atlası” projesini tamamlamıştır. Ayrıca Avrupa’daki çeşitli araştırma kuruluşları (http://euwindatlas.eu) projedeki diğer işbirlikçilerdir.

2015-İK-04

Yrd. Doç.Dr. Emre Çelebi “Türkiye Elektrik Piyasası İçin Ekonomik Denge Modelleri: Piyasa Denge Modelleri İle Üretim/İletim Yatırım Modellerinin Bütünleştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında (SOBAG-115K546 nolu ve 245.922TL bütçeli) desteklenmektedir. 30 ay süreli projenin yürütücülüğünü yapmaktadır.

2015-EP-04

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Yürütücü), TÜBİTAK Seyahat Desteği Programı fonuyla 14-16 Eylül 2015 tarihlerinde “U2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Bilgi Günü ve Proje Pazarı” etkinlik projesine katılmıştır.

2015-EP-02

Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger (Konferans Eşbaşkanı); Prof.Dr. Doğan Tırtıroğlu (Program Komitesi Eşbaşkanı),7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Takasbank ve İGDAŞ’ın destekleriyle, “Enerji ve Değer Konferansı” etkinlik projesine katılmıştır. Konferans işbirlikçileri Hacettepe Üniversitesi Enerji Piyasaları Merkezi (EPUAM) ve Hollanda’nın VU Universitesi ve Avustralya’nın Curtin Üniversitesi bilim insanları tarafından kurulan Center for Energy and Value Issues (CEVI)’dir.

2014-İK-11

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Modern Gaz Türbini Tasarımında Karşılaşılan Akış Problemlerinin Yüksek Doğruluklu Çözümüne Yönelik Les Metodolojisi Geliştirilmesi Projesi’nde araştırmacı olarak görev almıştır.Proje 2014-2017 yılları arasında devam etmiştir.

2014-DK-02

“Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” projesinin yürütücülüğünü Prof. Dr. Meltem Ucal yapmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından fonlanan ve Ocak 2014’te başlayan proje Eylül 2014’te tamamlanmıştır.

2013-İK-05

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Rüzgar Türbün Tarlalarında Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahminine Yönelik Sayısal Rüzgar Tahmin Modeli Geliştirilmesi (TÜBİTAK ÇAYDAG-113Y197) projesinin yürütücüsü olarak  görev almıştır. Bu projenin amacı, rüzgar enerjisi üretiminde rüzgardan kaynaklanan hızlı değişimlerin anlaşılması ve karakterize edilmesini sağlamaktır. Projede sayısal yöntemler vasıtasıyla atmosfer sınır tabakasındaki türbülans, rüzgar türbinlerinin değişik konfigürasyonları ve kompleks topografya gibi rüzgarda zamana ve lokasyona bağlı hızlı değişimler yaratan kaynaklar hakkında bilgi elde edilmiştir. 2013 yılında başlayan proje 2016 yılında tamamlanmıştır.

2013-DK-04

“ALERT-Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards” başlıklı proje EU FP7-PEOPLE-2013-ITN tarafından desteklenmektedir. Universitaet Potsdam koordinatörlüğünde yürütülen projede 10 ortak ile KHAS’ın da içinde bulunduğu 5 asosye ortak (associated partner) yer almaktadır. 2017’de tamamlanan projede Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger görev yapmıştır.