Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadir Has Üniversitesi'nde faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin dokuzuncusu olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.02.2015 tarihli kararıyla kurulmuştur. Kısaca CESD (Center for Energy and Sustainable Development) olarak anılan merkezin yönetmeliği ise, 24.03.2015  tarihli ve 29305 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.

CESD'nin kadrolaşması, Khas Mütevelli Heyeti'nin 23.03.2015 tarihli ve 2015/03 sayılı kararıyla merkez müdürlüğüne Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger'in atanmasıyla başlamış, Danışma Kurulu'nun onayı 05.05.2015 tarihli yazıyla alınmış ve Yönetim ve Danışma Kurulları 13.05.2015 tarihli Rektörlük onayından sonra göreve başlamışlardır.