Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerjinin farklı alanlarında ihtisaslaşmış uzmanların çalışma yaptığı CESD’nin amacı, çeşitli enerji konularında Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Merkez sayesinde, Kadir Has Üniversitesi’nde enerji konularında yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleri desteklenerek uluslararası standartlardaki çalışmalar geliştirilmekte ve yeni uygulamalarla enerji alanındaki eğitim ve araştırmanın kapsam ve niteliği genişletilerek etkinliği artırılmaktadır. Ayrıca, 21. yüzyılda enerji konularında karşı karşıya gelinen çeşitli enerji sorunlarının çözümü için gerekli insan gücünün yetiştirilmesine de katkıda bulunulmaktadır. Bu amaçla merkezle koordineli bir biçimde Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.

Vizyon 

Enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürüttüğü disiplinlerarası çalışmaları sonucu ortaya çıkan bilimsel analiz ve değerlendirmelerine uluslararası camiada itibar edilen, dünya çapında bir araştırma ve uygulama merkezi olmak. 

Misyon

Merkez, çeşitli enerji konularında Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta yürüttüğü disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleriyle, dünyanın önemli enerji sorunlarının çözümü için gerekli insan gücünü yetiştirmekte ve enerji ve sürdürülebilir kalkınma konusunda ürettiği bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası akademi camiası ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.